LUPTA DE REZISTENŢĂ – ESENŢE

Text scris de părintele Mihai-Andrei Aldea
Să facem binele, când ei vor să ne facă răi sau resemnaţi.
Să zidim, când ei demolează.
Să curăţăm, când ei murdăresc.
Să ne iubim strămoşii – apropiaţi şi depărtaţi -, în timp ce ei vor să ne lepădăm de istorie.
Să păstrăm cu demnitate limba română, pe care ei vor s-o nimicească.
Să ne iubim tradiţiile, pe care ei ne îndoctrinează să le dispreţuim.
Să ne iubim şi să ne ajutăm între noi, când ei ne învaţă să fim dezbinaţi şi nepăsători.
Să muncim pentru a face binele, pentru a înmulţi frumosul şi iubirea, când ei ne îndoctrinează că singurele eforturi care “merită” sunt pentru carieră şi corectitudinea politică.
Să credem în Dumnezeu, pe Care ei vor să-L ascundă, înlocuindu-l cu mass-media, banii, cariera, sexul ori alte droguri.

Să ţinem Legea Românească, în vreme ce ei luptă să ne înstrăineze de noi înşine.
Să păstrăm adevărul, într-o lume căzută în minciună.
Să iubim, în ciuda urii pe care ei o răspândesc. Să-i iubim şi pe ei, dorindu-le trezire, lumină şi iubire.
Să fim lumina lumii, oricât de mici am fi!
Cu cât întunericul este mai adânc, cu atât vom străluci mai tare!
Să ţinem în minte şi în suflet cuvintele Împăratului nostru:
“În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi! Eu am biruit lumea!”Romania icoana

Advertisements